Det här är JP Kiropraktik


Jag som driver kliniken JP Kiropraktik hälsa och välmående heter Johan Persson och är legitimerad kiropraktor.


Jag har studerat 5 år på skandinaviska kiropraktor högskolan heltid och sedan 1 år praktiktjänstgöring varav 3 månader inom offentlig hälso-sjukvård och 9 månader hos leg. Kiropraktor.


Jag använder en så kallad droppbänk i mina behandlingar.

Pris:

750kr/behandling

Kontakt

 
 
 
 
 

Frågor och svar

Går det att använda friskvårdsbidrag?

Ja det går bra.

Har ni någon patientförsäkring?

Ja det har vi, genom Länsförsäkringar.

Behandlar du barn och gravida?

Barn som har besvär med smärta från muskler och leder kan också få behandling. Behandlingen sker i samråd med föräldrar och kiropraktorn anpassar den efter barnets behov och förutsättningar.


Det går bra att få behandling även om man är gravid. Behandlingen anpassas efter de förutsättningar som finns. Till exempel kan det vara svårt att ligga på mage när man är gravid, då kan man istället få ligga på sidan under behandlingen.

Vad är kiropraktik?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos” som fritt översatt betyder att göra för hand.

Kiropraktorn undersöker alltså leder och muskler med händerna.

Utifrån detta diagnostiseras muskelspänningar, förändrande rörelsemönster och eventuella skador.


En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt och i andra delar av kroppen. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering utifrån funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten.


Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid till hela patientens situation.

Kiropraktisk Behandling

Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker, den vanligaste är HVLA-manipulation som innebär ett snabbt och kontrollerat tryck som ökar rörligheten i leden. Detta påverkar i sin tur nervsystemet och därmed muskulaturen. Även andra behandlingstekniker så som mjukdelsbehandling, mobilisering och rehabilitering används.

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla:

Besvär som kiropraktorn ofta diagnostiserar och behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft. Alla individer är unika och noggrann diagnostisering är viktig.

kiropraktor